WELCOME TO WÜRTH
Katalog Wurth Katalog Srbija Wurth Katalog Srbija Wurth Katalog DE

Vizija

Wurth Grupa je najveći snabdevač materijala za montažu i pričvršćivanje namenjenih zanatstvu i industriji u svetu. Šta nas pokreće? Mi volimo prodaju. Mi naše kupce ne želimo samo zadovoljiti već ih želimo oduševiti nudeći im ideje koju unapređuju njihov biznis. Sve što je uspešno dosledno sprovodimo, a nove stvari prihvatamo optimistično, dinamično i istrajno u ostvarivanju postavljenih ciljeva. Naša vizija je da, kao najbolji prodajni tim, postanemo partner broj 1 u očima naših kupaca.

Vision

Kao porodično preduzeće sa jakom preduzetničkom kulturom Wurth za to ima dobar osnov. Menadžment koji ima viziju, stroga orijentisanost ka izvršnosti i uvažavanje dostignuća saradnika i saradnica odlika su preduzeća od njegovih početaka. Za ovo je u značajnoj meri zaslužan Reinhold Wurth. Već tada cilj je bio ići kupcima u susret, a ne čekati da oni dođu.

“Pogledati iza planina i oko krivina” i napustiti utabane puteve kako bi se pronašli novi načini za poboljšanje - tako glasi jedno od osnovnih pravila preduzeća koje je formulisao Reinhold Wurth. Bettina Wurth, ćerka Reinholda Wurtha, kao predsednica Savetodavnog odbora Wurth Grupe nastavlja ovu tradiciju.

Primer vizionarskog i strateškog razmišljanja u Wurth Grupi je “Vizija 2000” koju je Reinhold Wurth razvio 1987. godine: te godine je obrt Wurth Grupe iznosio 700 miliona eura. Do početka novog milenijuma preduzeće je trebalo ostvariti obrt od pet milijardi eura. I zaista, poslovne 2000. godine je ostvaren postavljeni cilj.

Mi idemo dalje u osvajanja novih oblasti i realizaciju nove vizije - za poslovnu 2020. godinu Wurth Grupa je sebi postavila cilj da, sa 100.000 zaposlenih, ostvari obrt od 20 milijardi eura.