Naša filozofija

Wurth je sinonim za vrhunski kvalitet proizvoda i izvanrednu uslugu. Iza dugogodišnjeg uspeha našeg preduzeća stoji posebna korporativna filozofija i zajedničke vrednosti koje određuju svakodnevno delovanje – kako u Nemačkoj gde je Wurth nastao, tako i u bilo kojoj od preko 400 kompanija širom sveta.

NASTAVITE

WURTH KVALITET I
PROCESI

Centar za istraživanje
i razvoj

Wurth Grupa poseduje akreditovane laboratorije u Nemačkoj, sa centrom za istraživanje i razvoj koji posluje u skladu sa DIN EN ISO/EC 17025 standardom. Kvalitet proizvoda zauzima centralno mesto u Wurth filozofiji i poslovanju.

Saradnja sa nezavisnim institucijama i univerzitetima

Wurth grupa sarađuje sa brojnim institutima širom sveta kako bi ispunjavala različite nacionalne i međunarodne standarde, i obezbedila specifična odobrenja od nezavisnih tela.

Svaki proizvod mora da ispunjava stroge standarde

Svi Wurth proizvodi su proizvedeni u pogonima koji koriste metod statističke kontrole procesa proizvodnje (SPC) koji osigurava najviši stepen kontrole kvaliteta proizvoda i potpunu kontrolu nad eventualnim greškama ili nedostacima.

Interni procesi u skladu sa TQM sistemom

Svi operativni procesi Wurth grupe strukturirani su stavljanjem kupca i njegovih potreba u prvi plan, a u skladu sa TQM sistemom (Total Quality Management System). Wurth Grupa posluje u skladu sa DIN EN ISO 9001 i DIN EN ISO 14001 kao i KTA 1401 sertifikatima.

Uspeh zasnovan na
tradicionalnoj kulturi

Wurth Grupa višedecenijski uspeh bazira na konstantnom unapređenju znanja u osnovnoj delatnosti - prodaji, kao i na zajedničkim vrednostima koje nas motivišu da uvek napravimo korak više i odemo centimetar dalje u odnosu na jučerašnja postignuća. Promovisanje vanserijskih postignuća ključni je faktor našeg uspeha! Svi zaposleni se podstiču da doprinesu razvoju poslovanja kroz kreativne, nove ideje. Optimizam, odgovornost i međusobno poštovanje nisu samo prazne reči, već životni principi koji su utkani u temelje Wurth Grupe.

Zahtevamo i
promovišemo postignuće

U centru poslovnih aktivnosti Wurtha je čovek. Mi smo radoznali, dinamični i uvek pokrećemo nove projekte. Od zaposlenih očekujemo da budu veoma posvećeni poslu koji rade, kao i kompaniji u celini. Podrazumevamo optimizam i verujemo da je lepše i lakše raditi uz osmeh. Motivišemo zaposlene da budu spremni na nove izazove i nagrađujemo ostvarivanje postavljenih ciljeva.

Svaki zaposleni u okviru svog posla dobija i određenu količinu autonomije, u skladu sa principom: ŠTO VEĆI USPEH - TO VEĆA SLOBODA. Verujemo da autonomija u radu proizvodi kreativnost i obezbeđuje prostor za realizaciju ličnih ideja.

Wurth vizija

Naša vizija je da, kao najbolji prodajni tim,
postanemo partner broj 1 u očima naših kupaca

"Ne treba samo da ispunimo očekivanja kupaca već ih moramo oduševiti."
Prof. Dr. H. C. Mult. Reinhold Würth


Viziju Wurth Grupe, Reinhold Würth je definisao još na samom začetku Wurtha u Nemačkoj, kada je posao organizovao tako da on i njegovi saradnici odlaze na adrese klijenata, ne čekajući da se prodaja desi na inicijativu potrošača.

Za poslovnu 2020. godinu Wurth Grupa je sebi postavila i ambiciozan cilj - da sa 100.000 zaposlenih ostvari prihod od 20 milijardi evra.