Garancija, saobraznost i popravka

Svi proizvodi iz Wurth asortimana imaju odgovarajuću garanciju, obezbeđen servis i rezervne delove u garantnom i zakonskom vangarantnom roku

NASTAVITE

Saobraznost proizvoda
i garantni rokovi

Za artikle kupljene za profesionalnu upotrebu, direktno od kompanije Wurth ili od nekog od naših maloprodajnih partnera, važe propisani garantni uslovi. U zavisnosti od vrste i namene proizvoda odobravamo garanciju u trajanju do 36 meseci ili do datuma isteka roka trajanja koji je naznačen na proizvodu.

Wurth proizvodi koje su kupila fizička lica u svrhu hobi ili poluprofesionalne upotrebe podležu odredbama Zakona o zaštiti potrošača i opštim uslovima koji se odnose na saobraznost robe.

Ukoliko je vaš Wurth proizvod postao nefunkcionalan, pogledajte informacije o propisanim uslovima garancije. U slučaju da vaš proizvod ne prekoračuje opisana ograničenja – obratite se našem predstavniku prodaje sa kojim redovno sarađujete. Ako proizvod niste kupili direktno od nas – obratite se maloprodaji u kojoj ste proizvod kupili.


Detaljnije informacije o garantnim uslovima i rokovima za sve artikle iz Wurth asortimana možete videti u PDF dokumentu

Otvorite PDF

USLOVI GARANCIJE ZA
WURTH MASTER ALATE

Na električne, pneumatske i baterijske Wurth Master alate odobravamo garanciju u trajanju do 3 godine prema propisanim garantnim uslovima za ovu grupu artikala.

Iz navedenih garantnih uslova izuzeti su prateći i potrošni delovi alata, kao i baterije i punjači.

pdf

garantni list za Wurth Master alate

Na ovom linku možete preuzeti garantni list za Wurth Master alate

Preuzmite fajl
pdf

cenovnik potrošnih delova

U slučaju kada je za ispravno funkcionisanje Wurth Master alata potrebno da zamenite neki od delova koji su podložni habanju ili je vaš alat van garantnog roka, pogledajte cenovnik potrošnih delova

Preuzmite fajl

Uslovi garancije za Wurth aparate
i uređaje za zavarivanje

Na Wurth aparate i uređaje za zavarivanje odobravamo garanciju u trajanju od 1 godine prema propisanim garantnim uslovima za ovu vrstu proizvoda. Iz navedenih garantnih uslova su izuzeti prateći i potrošni delovi aparata.

Na ovom linku možete preuzeti garantni list za Wurth aparate i uređaje za zavarivanje

Otvorite PDF

Uslovi garancije za
ZEBRA ručni alat

Na ZEBRA profesinalni ručni alat odobravamo trajnu garanciju prema propisanim garantnim uslovima za ovu vrstu proizvoda.

Na ovom linku možete preuzeti garantni list za ZEBRA ručni alat

Otvorite PDF

Izvod iz zakona

U potpunosti smo posvećeni poštovanju svih obaveza prema kupcima koje proističu iz odredbi Zakona o zaštiti potrošača.

Da se upoznate sa vašim pravima pročitajte izvod iz zakona.

Otvorite PDF