Karijera

Dobrodošli u Wurth - tim koji promoviše postignuće, uspeh, individualan pristup i zajedništvo

Informišite se o otvorenim pozicijama i jedinstvenoj korporativnoj kulturi čije su ključne odrednice kompetencija, edukacija i besprekorna usluga.

NASTAVITE

Wurth
u Srbiji

0

Godina poslovanja

Preduzeće je osnovano 12.8.1996. godine u Beogradu

0

Zaposlenih

Zapošljavamo preko 270 ljudi.

wurth u srbiji

Korporativne vrednosti
Wurth u Srbiji

Zašto postati deo
Wurth porodice

Konstantna edukacija i napredovanje

Ljudi zauzimaju odgovorne pozicije u Wurthu zahvaljujući svojim sposobnostima, a ne na osnovu godina radnog staža. Otvoreni smo za inovacije i podržavamo permanentno učenje. Verujemo da je uz dobru organizaciju moguće izbalansirati posvećenost poslu i privatan život.

KURSEVI

Stimulišemo zaposlene da samostalno predlažu kurseve koje žele da pohađaju. U skladu sa zahtevima određenih pozicija i izloženosti međunarodnom okruženju, organizujemo kurseve engleskog, nemačkog i ruskog jezika, kao i specifičnih veština neophodnih za obavljanje konkretnih poslova.

OBUKA

Osnovna obuka o našim proizvodima i procesima kod naših kupaca je prvi korak u integraciji novih kolega. Obuka se realizuje u Wurth edukativnom centru, gde naši specijalisti obučavaju ne samo zaposlene u Srbiji, već i kolege iz regiona, kao i drugih kompanija u okviru Wurth Grupe širom sveta.

INTERNACIONALNA KARIJERA

Za zaposlene koji ostvare natprosečne rezultate i imaju želju za uključivanjem u međunarodno poslovanje Wurth Grupe, postoji mogućnost ostvarivanja internacionalne karijere. Nekolicina kolega je nakon rada u Wurthu u Srbiji nastavilo karijeru u Nemačkoj, Švajcarskoj, Kanadi i Kini.

biznis akademija

Wurth Business Academy, sa sedištem u Švajcarskoj, poseduje jedinstven i međunarodno priznat MBA program za zaposlene unutar Wurth Grupe. Pored toga, Akademija organizuje brojne specijalističke kurseve, trening programe i seminare sa ciljem unapređenja znanja zaposlenih koji su nominovani za buduće članove menadžmenta ili već rade na menadžerskim pozicijama.

PRIJATELJSKO RADNO OKRUŽENJE I
BRIGA O ZAPOSLENIMA

Verujemo da su uspeh firme i zadovoljstvo naših klijenata u direktnoj vezi sa zadovoljstvom naših zaposlenih. Našim kolegama obezbeđujemo kvalitetnu ishranu u Wurth restoranu, nabavljamo najsavremeniji ergonomski nameštaj i najkvalitetniju opremu za rad, trudeći se da obezbedimo najbolje moguće uslove za izbalansiran život i rad.

Posvećenost rezultatima
i nagrađivanje uspeha

Osnovna delatnost nam je direktna prodaja, gde se rezultat brzo vidi i lako je merljiv. Među našim osnovnim vrednostima, koje svakodnevno živimo, su i orijentacija na ciljeve i orijentacija na rezultat. Stimulišemo naše zaposlene da budu kreativni i inovativni, da argumentuju svoje mišljenje i svoje ideje sa ciljem da donesu novu vrednost nama i našim klijentima. Trudimo se da smanjimo birokratiju i zahtevamo efikasnost u svim segmentima posla. Čitav sistem koncipiran je tako da vrlo brzo prepoznaje pojedince koji pokazuju vanserijske rezultate.

WURTH DEPARTMANI
U SRBIJI

Centralno mesto u našoj organizaciji zauzimaju prodaja i prodajni tim. Za prodaju kažemo da je prva među jednakima. Svi ostali departmani rade na ostvarenju našeg zajedničkog cilja - da kupcima obezbedimo kvalitetne i inovativne proizvode, te da im pružimo efikasna rešenja za njihove probleme.

WURTH
PRODAJNI TIM

Prodajni tim čini značajnu većinu zaposlenih u Wurthu. Predstavnici prodaje održavaju direktne kontakte sa našim kupcima i u svom radu demonstriraju osnovne postulate Wurth filozofije - visok profesionalizam, vrhunski kvalitet i besprekornu uslugu.

Mi volimo prodaju. Prodaja je pozitivna delatnost. Centralno mesto naše filozofije i gotovo svih naših napora je klijent - profesionalac u montaži. Verujemo da našim radom pomažemo našim klijentima. Orijentisani smo na njihove potrebe i činimo sve da naše poslovne partnere učinimo zadovoljnima. Verujemo da svaki naš klijent zaslužuje individualan tretman.

UNUTRAŠNJE
SLUŽBE

Zaposleni u unutrašnjim službama kompanije daju podršku našem prodajnom timu i omogućavaju da našim kupcima ponudimo inovativne proizvode vrhunskog kvaliteta.

MARKETING

Naše marketing odeljenje je usmereno na sprovođenje aktivnosti vezanih za kompletan životni ciklus proizvoda, zbog čega je potreban miks interdisciplinarnih znanja, od inženjerstva do ekonomije. Veoma smo fokusirani na promociju kvaliteta i proaktivne odgovore na zahteve tržišta profesionalnih kupaca Wurth proizvoda. Članovi našeg marketing tima, između ostalog, rade na razvoju postojećih i novih kategorija proizvoda, i u redovnom su kontaktu sa kupcima u cilju pospešivanja prodaje.

ICO

Intercompany Sales je segment poslovanja Wurtha u Srbiji koji se odnosi na saradnju sa Wurth kompanijama iz drugih država. ICO program je započet 2016. godine kroz distribuciju robe drugim Wurth firmama, a u međuvremenu je prerastao u sveobuhvatan program podrške njihovog razvoja. Kroz Intercompany Sales, Wurth iz Srbije sarađuje sa više od 20 Wurth kompanija širom sveta.

BI & IT

Business Intelligence & Information Technologies čine poseban departman čiji je primarni zadatak unapređenje i automatizacija rada Wurtha u Srbiji. Vođeni idejom da se brojkama ne robuje već da se iste koriste za unapređenje poslovanja, Wurth ogroman značaj pridaje istraživanju i implementaciji najnovijih tehnoloških rešenja koja se primenjuju u svim departmanima kompanije, od terenske i telefonske prodaje, preko internih komunikacija i edukacije, do logistike, obrade podataka, HR-a i menadžmenta.

PODRŠKA

NABAVKA

LOGISTIKA

FINANSIJE

HR

Otvorena radna mesta

Pridruži se Wurth porodici - pogledaj trenutno otvorene pozicije

Biznis Asistent

Odeljenje: Unutrašnje službe

Lokacija: Beograd

 

Detaljan opis

E-business Administrator

Odeljenje: Marketing

Lokacija: Beograd

 

Detaljan opis

Operations Associate

Odeljenje: Unutrašnje službe

Lokacija: Beograd

 

Detaljan opis

Opšta prijava

Detaljnije

PROCES SELEKCIJE kandidata

SLANJE PRIJAVE

Da biste ušli u proces selekcije kandidata, neophodno je da pošaljete motivaciono pismo i radnu biografiju (CV) kroz koju će se videti na koji način ispunjavate definisane potrebe radnog mesta za koje konkurišete.

TELEFONSKI INTERVJU

Tokom telefonskog razgovora sa kandidatima pričamo o iskustvima na njihovim prethodnim radnim mestima, kao i o razlozima za napuštanje ranijih poslodavaca.

TESTIRANJE

Svi kandidati koji dođu do ovog koraka rešavaju dva testa: problemsko-logički i test tehničkog znanja. Pored toga, za radna mesta u unutrašnjim službama sprovode se testovi znanja engleskog jezika i upotrebe programa Microsoft Excel.

PRVI INTERVJU

Na prvom razgovoru kandidati o svojoj karijeri i ranijim dostignućima pričaju sa predstavnicima HR departmana, a u slučaju konkursa za poziciju u unutrašnjim službama i sa šefom odgovarajućeg odeljenja.

ODLAZAK NA TEREN

Kandidati koji su se prijavili za radno mesto u prodaji idu na teren sa jednim od naših iskusnih komercijalista i direkno se upoznaju sa našim pristupom prodaji u direktnom kontaktu s kupcima.

FINALNI INTERVJU

Pre donošenja konačne odluke, svaki kandidat je u prilici da se na finalnom razgovoru predstavi generalnom direktoru ili direktoru prodaje, kao i menadžerima i šefovima drugih departmana.

OBUKA I PROCENA

Svi kandidati koji prođu finalni razgovor, prolaze kroz proces obuke i procene usvojenog znanja. Kroz niz predavanja i testova, usvaja se obimno i kompleksno gradivo čije poznavanje je neophodno da kandidati poseduju pre nego što postanu članovi Wurth tima.