Previous Page  8 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 64 Next Page
Page Background

8

METAL

- TOP IZBOR ARTIKALA

NSF PALETA - PROIZVODI ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU

ULJE U SPREJU

ZA PREHRAMBENU

INDUSTRIJU

VIŠENAMENSKA MAZIVA MAST III

VIŠENAMENSKA MAZIVA MAST IV

LMS-FLUID

MULTI PLUS

SILIKON FLUID

ROST OFF CRAFTY

br. art.

08931071

br. art. 0893107002

br. art. 0893107003

br. art.

0893107001

br. art.

0893056

br. art.

0893221000

br. art.

0893130

300 ml

400 g

400 g

400 ml

400 ml

400 ml

300 ml

Dobro prodirući,

bezbojni specijalni

podmazivač za

prehrambenu indus-

triju i industriju pića,

farmaceutsku industriju i

zdravstene ustanove.

Fiziološki bezbedna, bezbojna

mast sa dodatkom višenamenske

kombinacije aditiva.

Sintetička visokokvalitetna

bela mast za

podmazivanje.

Fiziološki bezbedan

specijalni podmazivač

na bazi parafinskog

ulja.

Sintetički, fiziološki

bezbedan, višenamens-

ki podmazivač za

univerzalnu upotrebu

sa vrhunskim svojstvima.

Visokokvalitetno, fiziološki

bezbedno sredstvo za

otpuštanje spojeva i sman-

jenje trenja.

Sintetički biorazgradivi

visoko kvalitetni

rastvarač rđe - odvijač.

Ulja i podmazivači

Mazive masti