Previous Page  5 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 64 Next Page
Page Background

5

METAL

- TOP IZBOR ARTIKALA

HHS PALETA NAMENSKIH PODMAZIVAČA

HHS DRYLUBE

SINTETIČKI VOSAK

Sintetičko ulje sa PTFE (politetrafluoretilen), ekstremno postojano

na temperaturi (-20°C - +200°C)

br. art. 08931063

500 ml

Vertikalno i horizontalno podmazivanje, lepljivost

• Sigurnost protiv habanja

• Sigurnost zbog dugotrajnog dejstva

• Sigurnost primene

• Postojano na prskajuću i slanu vodu, slabe kiseline

i baze

• Ne sadrži silikon, smolu i kiselinu

• Temperaturni opseg primene: -20 °C do +200 °C

Privremeno: +250 °C

• Boja: transparentna

Sintetički suvi podmazivač, na bazi voska sa dodatkom PTFE otporan

na centrifugalnu silu

br. art. 08931066

400 ml

Otporan na centrifugalnu silu

• Izuzetno dobro razlivanje i prodiranje u zazore

• Sa dodatkom čvrstog dela maziva - PTFE

• Izvanredna kompatibilnost sa različitim materijalima

• Otporno na slanu i prskajuću vodu, kao i na slabe

kiseline i baze

• Ne sadrži silikon, smolu i kiselinu

• Temperaturski opseg primene:

-30°C do +100°C privremeno: +180°C

• Boja: žućkasta

Visokokvalitetna, bela mast za dugotrajno podmazivanje sa dodatkom PTFE

br. art. 08931067

400 ml

Izvanredno zaptiva od prodora vlage i nečistoće

• Dugotrajnost

• Kompatibilnost sa različitim materijalima (plastika)

• Podmazivač sa dodatkom PTFE-a

• Podmazivač sa dodatkom specijalnog belog pigmenta

• Otporan na slanu i prskajuću vodu, kao i na slabe

kiseline i baze

• Ne sadrži silikon, smolu i kiselinu

• Temperaturni opseg primene:

-15°C do +130°C kratkotrajno: +200°C

• Boja: briljantno bela

HHS GREASE

ZA PRAŠNJAVA, VLAŽNA I ZAPRLJANA MESTA

HHS 5000

TEMPERATURNA OTPORNOST