Proizvodi

Vatrootporna PU pena i njena primena

Vreme čitanja: 3 min.
NASTAVITE

Šta je PU pena?


Poliuretanska (PU pena) u spreju je polimer dobijen mešanjem dve osnovne tečne komponente - poliola i izocijanata, uz dodatak katalizatora i stabilizatora.

Vrlo češto se primenjuje u gradnji, što podrazumeva nanošenje poliuretanskog sadržaja iz boce koja je pod pritiskom. Nakon izlaska, pena se širi višestruko povećavajući zapreminu i pri sušenju postaje čvrsta. Osnovna namena ovakve pene je da se njom zapunjavaju šupljine i zazori između čvrstih materijala.


Kada nam je potrebna?


Čak i ukoliko se ne bavite profesionalno građevinskim radovima, velike su šanse da ste u kontaktu sa poliuretanskim penama u nekom obliku. Osobine ovog materijala se mogu prilagoditi tako da zadovoljavaju različite potrebe pri različitim primenama - fleksibilni poliuretanski blokovi se mogu koristiti za nameštaj ili sedišta za automobil, dok se čvrsti PU koristi za zvučnu i termoizolaciju u zgradama.

PU pena predstavlja vrlo rasprostranjen izolacioni materijal - eliminiše prodor vazduha, smanjuje prenos temperature u zidovima, kao i spoljašnju buku, pomaže kontrolu vlage i kondenzacije.

Ova pena se osim za izolaciju, najčešće koristi za fiksiranje i izolaciju oko vrata i prozora, ispunjavanje pukotina i šupljina kod izolacionih materijala, kao i za popunjavanje praznina oko cevi u zidovima.

Veoma dobro prianja za druge materijale.

Poliuretan kao EKO materijal


PU pena svojim izolacionim svojstvima unapređuje energetsku efikasnost i time posredno dovodi do smanjenja emisije štetnih gasova usled korišćenja fosilnih goriva, a i zahteva manje energije za proizvodnju od ostalih tipova izolacije.

Takođe, popravlja kvalitet unutrašnjeg vazduha optimizacijom sredine u kojoj sistem ventilacije radi efikasnije.

Treba znati da ovaj materijal ne sadrži formaldehid i hemikalije štetne za ozonski omotač, pa se zato smatra ekološkim materijalom.


Da li je univerzalna PU pena dovoljna?


Imajući u vidu jednostavnost primene i brojne pozitivne karakteristike, poliuretanska pena ima veoma široku upotrebu i njena svojstva se mogu prilagođavati u skladu sa različitim potrebama.

Na mestima gde su povećani standardi kod zahteva za većom otpornošću materijala na požar, u građevinarstvu se upotrebljava teško zapaljiva PU pena. Primenjuje se za montažu protivpožarnih vrata i prozora, za zaptivanje spojeva na protivpožarnim zidovima i zapunjavanje šupljina.

Vatrootporna PU penaomogućava ugradnju širokog spektra stolarije, budući da odlično prianja na različite vrste materijala - drvo, beton, metal, PVC, polistiren itd.

Radna temperatura je od 5°C do 30°C, pa je prikladna za upotrebu tokom cele godine.


Šta diferencira vatrootpornu od ostalih PU pena?

Pena otpornija na vatru u sebi sadrži ekološki prihvatljive usporivače plamena koji određeno vreme odolevaju vatri kada su joj direktno izloženi. Takođe pruža jako dobru toplotnu i zvučnu izolaciju. Ova pena zadovoljava protivpožarne zahteve prema standardima kao što su BS 476 i EN1366-4 ili EN 1366-3.

Vatrootporne pene su obično obojene crvenom bojom kako bi se razlikovale od ostalih poliuretanskih pena.

Wurth PU pena klase B1 ima niži stepen ekspanzije, što uz odlično prianjanje sprečava deformaciju elemenata koji se ugrađuju. Prema EN 13501-2 požarnoj klasifikaciji građevinskih proizvoda i elemenata zgrade, ova pena otporna na vatru ima sledeća svojstva


Podelite na: