Table of Contents Table of Contents
Previous Page  930 / 930
Information
Show Menu
Previous Page 930 / 930
Page Background

928

ANTIFREEZE LL G12+

Primena:

Vodeni rastvor, pripremljen prema tabeli, sipati u očišćen rashladni sistem.

*Moguće razblaživanje vodom iz slavine

Sadržaj

Br. Art.

Pak./kom

1 l

5892332001

1/12

1,5 l

58923320015

1/12

25 l

5892332025

1

60 l

5892332060

1

210 l

5892332210

1

Odnos mešanja

ANTIFREEZE LL G12+

Voda*

Zaštita od smrzavanja do ca.

Koncentrat

-

-70 ºC

1 deo

1 deo

-36 ºC/ -39 ºC

1 deo

1,5 deo

-25 ºC/ -27 ºC

1 deo

2 dela

-19 ºC/ -21 ºC

Dugotrajna koncentrovana tečnost

za zaštitu rashladnih sistema od

mržnjenja, korozije i nastajanja

taloga, u motorima putničkih i

teretnih vozila

Unapređena „OAT“ tehnologija

• Koncentrat na bazi monoetilen glikola i

inhibitora korozije, na bazi organskih kise-

lina (Organic Acid Technology - organske

kiseline i njihovi derivati), sa produženim

intervalom zaštite

• Ne sadrži nitrite, amine, fosfate i silikate

• Veoma dobra i dugotrajna zaštita od

korozije

• Štiti od kavitacije i sprečava stvaranje

taloga kamenca

• Povećava tačku ključanja

• Osigurava bolji prenos toplote

Primenjljivo i u aluminijumskim

motorima

Upotreba tokom cele godine

• Zimi, protiv smrzavanja rashladne tečnosti

• Leti, protiv pregrevanja rashladne tečnosti

a posledično i pogonskog agregata

Zadovoljava specifi acije:

SAE J1034

ASTM D3306/D4985

BS 6580

AFNOR NF R 15-601

VW TL 774-D/F (G12+)

MAN 324 SNF

MB 325.3

MTU MTL 5048

Ford WSS-M 97B44-D

GM 6277M

Opel B040 1065

Čistač hladnjaka

Br. art.

5861 510 001/5861 510

150

Ispitivač rashladne tečnosti motora

Br. art. 0853 600 1

Optički ispitivač rashladne tečnosti

Br. art. 0704 510

G13

G11

G12

G12+ G12++

G12 se ne može mešati sa G11;G12+ i G12 se mogu mešati

G13, G12++ i G12+ su kompatibilne sa G11

OK

OK

OK

OK

Kompatibilnost:

ANTIFREEZE G12+ je kompatibilan i može

se mešati sa rashladnim tečnostima na bazi

monoetilen glikola, drugih proizvođača, istih

specifikacija (G12+). Takođe, kompatibilan

je i sa rashladnim tečnostima koje odgovaraju

ranijim VW specifikacijama

G12 i G11 (VW TL 774 C/D).

Napomena:

Mešanjem (dopunjavanjem) G11 rashladne

tečnosti sa G12+ dobija se mešavina smeđe

boje.

Upozorenje!

Sadrži etandiol. Iritira oči i kožu. Štetno

ako se proguta. Udisanje isparenja može

izazvati mučninu i nesvesticu. Držati

van domašaja dece, dobro zatvoreno,

zaštićeno od svetla i izvora toplote! Kod

dolivanja ne prosipati rastvor na delove

motora ili izduvni sistem. Prosuti rastvor

može prouzrokovati požar. U određenim

uslovima se etilenglikol rashladnog

sredstva motora može zapaliti. Mere

opreza i pružanja prve pomoći potražite

u Sigurnosno-tehničkom listu koji se

isporučuje na zahtev kupca.

SRB - 09/13 - 00275 - ©