Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 930 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 930 Next Page
Page Background

02

Elektro materijal

5

22

TERMOBUŽIRI, TANKOZIDNI

Montaža

● Unutrašnji prečnik termobužira treba

tako da se odabere da prečnik dela

koji se obuhvata bude nešto uži (pribl.

10-15%).

● Kod odsecnja termobužira po dužini,

obezbediti ravnu ivicu.

● Skupljanje termobužira vršiti od

centra prema obodu uz pomoć

aparata za grejanje (npr. fen sa toplim

vazduhom br. art: 0 702 2030).

● Obezbediti optimalnu temperaturu za

skupljanje (videti tabele). Vrlo je važno

da se skrati vreme skupljanja. Würth-ovi

termobužiri se brzo skupljaju, tako da se

deo koji se obuhvata vrlo malo zagreva.

● Kod termobužira sa unutrašnjim lepkom,

otopljena unutrašnjost može malo da

iscuri ka krajevima.

CRNI TERMOBUŽIRI

Odnos skupljanja bez unutrašnjeg

lepka 2 : 1

● Izuzetne karakteristike, fleksibilni

višenamenski termobužir.

● Otporan na plamen.

● Mogućnost pisanja po površini bužira.

● Dobra električna, hemijska i fizička

svojstva.

● Laki za obeležavanje (hemijskom

olovkom, mastilom, i sl.).

● Oblast primene: električna izolacija,

mehanička zaštita, označavanje, sman-

jenje istezanja i zaštita od korozije.

Tip

Unutrašnji

prečnik

Dimenzije posle konačnog sku-

pljanja

Br. art.

Pak/kom.

Unutrašnji

prečnik mm

Debljina zida

pribl. mm

2,4 / 1,2 2,4

1,2

0,51

077100240

50

3,2 / 1,6 3,2

1,6

0,51

077100320

50

4,8 / 2,4 4,8

2,4

0,51

077100480

50

6,4 / 3,2 6,4

3,2

0,64

077100640

50

9,5 / 4,8 9,5

4,8

0,64

077100950

25

12,7 / 6,4 12,7 6,4

0,64

077101270

25

19,0 / 9,5 19,0 9,5

0,76

077101900

25

25,4 / 12,7 25,4 12,7

0,89

077102540

25

Unutrašnji prečnik

pre skupljanja u mm

Unutrašnji prečnik

pre skupljanja u mm

Br. art.

Pak/kom.

2,4

1,2

077100240

20

3,2

1,6

077100320

20

4,8

2,4

077100480

20

6,4

3,2

077100640

20

9,5

4,8

077100950

20

12,7

6,4

077101270

10

19,0

9,5

077101900

10

25,4

12,7

077102540

10

Tehnički podaci

Odnos skupljanja

2:1

Temperaturski opseg

–55°C to +135°C

Temperatura skupljanja

+90°C to +200°C

Promena dužine posle skupljanja

pribl. ±10%

Otpornost na elektro proboj

20 kV / mm min

Sertifikati

UL 224

Sadržaj

: Termobužir 2:1, crni, bez unutrašnjeg adheziva,

Set

: 8 dimenzija, svaki po 100 mm dužine = 130 komada,

Br. art. 09647710

Pak/kom: 1

SRB - MWF - 09/09 - 01431 - ©