Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 930 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 930 Next Page
Page Background

8

Samovulkanizirajuća traka

Vodootporna

Omogućava zaptivanje instalacija za tran-

sport vode, vodene pare itd.

Dobra sposobnost izolacije.

Zahvaljujući velikoj elektro otpornosti na

proboj napona, traka je veoma pogodna za

izolaciju kablova i električnih povodnika.

Vrlo dobra kompatibilnost sa broj-

nim materijalima za izolaciju i obla-

ganje.

Zbog dobre kompatibilnosti

sa PE, PVC, butilom, neoprenom, itd. može

se koristiti u mnogo različitih oblasti rada.

Visoka elastičnost.

Traka je jako rastegljiva i veoma dobro pri-

janja na materijal koji se zaptiva i izoluje.

Uputstvo za upotrebu

● Podloge koje se zaptivaju moraju biti

suve, čiste i odmašćene.

● Skinuti PVC-pokrivnu foliju i jako rasteg-

nuti traku.

● Da bi se postiglo besprekorno prijan-

janje i vodootporno zaptivanje, traku

zategnuti i obmotati oko materijala koji

se zaptiva.

● Samovulkanizirajuća traka je samo

uslovno otporna na UV zračenje i zbog

toga bi je trebalo zaštititi od direktnog

izlaganja suncu.

Širina

Dužina

Debljina

Br. art

Pak./kom.

19

10

0.8

1985077120

1

Oblast primene

● Zaptivanje cevi i creva.

● Urgentno zaptivanje creva za hladnjak i benzin.

● Izolacija elekričnih provodnika i kablova.

● Za obradu na takvim mestima, na kojima se više ne mogu

koristiti toplotna vulkanizirajuća creva (br. art. 0771).

● Uvezivanje provodnika.w

SRB - MWF - 06/03 - 01430 - - ©

Tehnički podaci

otpornost na kidanje pri istezanju

500%

temperatura obrade

+5°C do +35°C

otpornost na temperaturu

0°C do +80°C

otpornost na elektro proboj

20 kV/mm

sposobnost skladištenja

24 meseca

(pri ca. +20°C i 50% vlažnosti vazduha)

(skladištiti na suvom i čistom mestu,

položeno)

otpornost na UV zrake

uslovno dato

otpornost na vlagu

dato

Informacijeprikazanenaovoj strani sudobijenenaosnovu iskustva

i testova.

Nepreuzimamoodgovornost za rezultate iposlediceprimeneu indi-

vidualnim slučajevima,obziromna velikibroj različitihnačinaprimene,

kao inausloveprimene i skladištenjana kojenemamouticaja.

Uvekpreporučujemodaprethodnouradite svoje testovenadatom

proizvodu.