WELCOME TO WÜRTH

Bezbednosni list - (MSDS)

Bezbednosne listove (MSDS) za izabrane hemijske artikle možete preuzeti preko jednog od donja dva linka:
MSDS PORTAL 1 odnosno MSDS PORTAL 2. U novo otvorenom prozoru prikazaće se forma za pretragu.
U prazno polje pored ikonice „Search“ upišite broj ili naziv ili deo naziva izabranog artikla i kliknete na
ikonicu „Search“.

Napomena: U slučaju da Bezbednosni list (MSDS) za željeni artikal nije dostupan za preuzimanje na
MSDS PORTAL 1, istu pretragu uradite na linku MSDS PORTAL 2.
Dodatne informacije možete dobiti besplatnim pozivom na broj telefona 0800 20 20 20.